Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
C Kalba ir lingvistika
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Lingvistika
Nurodę reikiamą CF* kodą, pateikite ir atitinkamą KALBOS žymą; CF* kodus naudokite tik akademiniams ir specialistams skirtiems leidiniams
1.4
CFA Kalbos filosofija
Taip pat žr.: GTD Semiotika
CFB Sociolingvistika
CFC Raštingumas
Taip pat žr.: JNF Mokymo strategijos ir politika, VSL Rašybos žinynai ir vadovėliai suaugusiesiems
CFD Psicholingvistika
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Istorinė ir lyginamoji kalbotyra
Etimologija, kalbų šeimų studijos ir panašiai. Taip pat žr.: CBX Kalba: istorija ir bendrieji klausimai
CFG Semantika, diskurso analizė, stilistika
Pragmatika, leksikologija, retorika
CFH Fonetika, fonologija
CFK Gramatika, sintaksė ir morfologija
CFL Paleografija (rašto istorija ir tyrimai)
Rašto ir rašto sistemų tyrimai
1.2
CFM Leksikografija
CFP Vertimas raštu ir žodžiu
Hermeneutika
CFX Kompiuterinė lingvistika 1.3
CFZ Gestų kalbos, brailio raštas ir kiti lingvistinės komunikacijos būdai

i dettagli della versione