Thema leidinių kategorijos 1.3

(We are aware of an intermittent issue with connectivity to this server, and are working to resolve it.)

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
C Kalba ir lingvistika
CB Kalbos: bendrieji klausimai
Nurodę reikiamą CB* kodą, pateikite ir atitinkamą KALBOS žymą
CBD Žodynai 1.3
CBF Tezaurai 1.3
CBG Kalbos ir gramatikos vadovėliai, žinynai 1.3
CBP Viešas kalbėjimas: patarimai
Bendro pobūdžio rekomendacijos, skirtos pasisaymams prieš auditoriją, pavyzdinės kalbos ir citatų rinkiniai. Vestuvių kalboms naudokite žymą WJW
1.1
CBV Kūrybinis rašymas ir kūrybinio rašymo žinynai
CBW Rašymo ir redagavimo žinynai
Bendro pobūdžio patarimai, rekomendacijos dėl publicistinio stiliaus, techninių aprašų rengimo žinynai ir panašiai
1.3
CBX Kalba: istorija ir bendrieji klausimai

i dettagli della versione