Thema leidinių kategorijos 1.4

Ankstesnės Thema versijos yra taip pat prieinamos 1.3 1.2 1.1 1.0.

Naršyti Thema paieškos kategorijų hierarchijoje arba ieškoti konkretaus pavadinimo.

Peržiūrėkite paieškos patarimus žemiau.

Žymėjimas Kategorijos pavadinimas Add Mod ?
A Menai
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Taip pat žr.:
1.4
AG Vaizduojamieji menai: metodai ir disciplinos
Nurodę reikiamą AG* kodą, pateikite ir atitinkamą AF* kodą (-us) bei STILIAUS žymą
1.4
AGA Meno istorija
AGA jungti su kitais atitinkamais menų kodais, taip pat pateikti ir atitinkamas STILIAUS, GEOGRAFINES ir LAIKOTARPIO žymos
AGB Menininkai, menui skirtos monografijos
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGC Parodų ir specifinių kolekcijų katalogai
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum. Taip pat žr.: WTHM Kelionių vadovai: muziejai, istorinės reikšmės vietos, galerijos ir panašiai, GLZ Muziejininkystė ir paveldo tyrimai
1.4
AGH Žmogaus kūno pavidalai meno kūriniuose
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGK Pasaulietinio gyvenimo ir buities scenos mene, nedidelio formato kūriniai
„Žanrinis“ menas
1.3
AGN Gyvūnai ir gamtovaizdžiai meno kūriniuose (natiurmortas, peizažas, marina ir panašiai)
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGP Žmogaus sukurtų objektų vaizdavimas mene (miestovaizdis, mechanizmai ir panašiai)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGR Religinis menas
Ten, kur reikia, naudoti atitinkamą kodą QR*
1.4
AGT Public art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGZ Meno technika ir principai
Vadovėliai irsudėtingesnio lygio darbai, skirti technikos klausimams, spalvų teorijai, perspektyvai ir panašiai. Taip pat žr.: WFA Piešimas ir dailės žinynai, vadovėliai
1.4

i dettagli della versione