Thema tárgyszó-kategóriák 1.3

A Thema korábbi verziói továbbra is elérhetők 1.2 1.1 1.0.

Böngészés a Thema tárgyszó-kategóriák hierarchiájában, vagy a hierarchia egy specifikus elemére irányuló keresés.

A keresési javaslatokat lásd alul.

Jelzet Tárgyszó Add Mod ?
P Matematika és természettudomány
PN Kémia
Lásd még TDC Ipari kémia és kémiai gépészet, TQ* Környezettudomány, környezetmérnökség és -technológia és alkategóriák
PNB Orvosi kémia
Itt kell osztályozni: Orvosságfelfedezés és tervezés, gyógyszerfejlesztés. Lásd még MKG Farmakológia (gyógyszertan)
1.1
PNC Környezeti kémia
Használja a TQ*-t a környezeti kémiai gyakorlati alkalmazásához. Itt kell osztályozni: atmoszférikus, talaj- és vízkémia, kémiai szennyezés és kármentesítés. Lásd még RBGK Geokémia
1.1
PND Élelmiszerkémia
Használja a TDCT2-t az élelmiszerkémia gyakorlati alkalmazásához
1.1
PNF Analitikus kémia
PNK Szervetlen kémia
PNN Szerves kémia
PNR Fizikai kémia
PNT Krisztallográfia
PNV Mineralógia és drágakövek 1.2

version detail