Thema tárgyszó-kategóriák 1.3

A Thema korábbi verziói továbbra is elérhetők 1.2 1.1 1.0.

Böngészés a Thema tárgyszó-kategóriák hierarchiájában, vagy a hierarchia egy specifikus elemére irányuló keresés.

A keresési javaslatokat lásd alul.

Jelzet Tárgyszó Add Mod ?
K Közgazdaság, pénzügy, üzlet és menedzsment
KC Közgazdaságtan
KCA Gazdaságelmélet és gazdaságfilozófia
Includes history of economic thought, for which assign also TIME PERIOD Qualifiers as appropriate
1.2
KCB Makrogazdaságtan
KCC Mikrogazdaságtan
Itt kell osztályozni: belkereskedelem, fogyasztói tevékenység, üzleti döntések stb. gazdaságtana
KCD Ipari szervezet gazdaságtana
KCF Munkagazdaságtan 1.3
KCG Gazdasági növekedés
KCH Ökonometria és gazdasági statisztika
KCJ Gazdasági előrejelzés
KCK Viselkedési gazdaságtan
KCL Nemzetközi gazdaságtan
Itt kell osztályozni: nemzetközi pénzügy, nemzetközi kereskedelem, kereskedelmi megállapodások stb. Lásd még RGCM Gazdasági földrajz
1.3
KCM Fejlődésgazdaságtan és feljövő gazdaságok
Lásd még GTP Fejlődési-fejlesztési tanulmányok
KCP Politikai gazdaságtan
KCS Gazdasági rendszerek és struktúrák
Itt kell osztályozni: szabadpiac, átmeneti gazdaságok, tervgazdaságok stb. rendszereiről szóló munkák
1.3
KCV Specifikus szektorok gazdaságtana
KCX Gazdasági és pénzügyi válságok és összeomlások
KCY Népszerű közgazdaságtan
Itt kell osztályozni: az átlagolvasó számára érthető munkák
KCZ Gazdaságtörténet 1.3

version detail