Thema tárgyszó-kategóriák 1.4

A Thema korábbi verziói továbbra is elérhetők 1.3 1.2 1.1 1.0.

Böngészés a Thema tárgyszó-kategóriák hierarchiájában, vagy a hierarchia egy specifikus elemére irányuló keresés.

A keresési javaslatokat lásd alul.

Jelzet Tárgyszó Add Mod ?
J Társadalom és társadalomtudományok 1.4
JN Nevelés / oktatás 1.4
JNA Oktatás filozófiája és elmélete 1.1
JNB Oktatástörténet
Itt kell osztályozni: egyes szakiskolák, szakfőiskolák története; általános történeti munkák
JNC Oktatáspszichológia
JND Oktatási rendszerek és struktúrák
Itt kell osztályozni: kiválasztás, felvétel, ellenőrzés, vezetés stb kérdései
1.4
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Oktatási stratégiák és oktatáspolitika
Itt kell osztályozni: az írásbeliség, számtantudás stb. oktatási stratégiái; az inklúzív oktatás, sztrímelés stb. politikája
1.2
JNG Early childhood care and education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject.
See also: JNLA Pre-school and kindergarten
1.3
JNH Magántanulás, otthoni oktatás
JNK Oktatási adminisztráció és szervezet
Itt kell osztályozni: erőszakoskodás, iskolakerülés, fegyelmezés kérdései
1.3
JNL Iskolák
Lásd még VSK Oktatási-nevelési tanácsadás
1.3
JNM Felsőoktatás és továbbképzés, tercier (harmadfokú) oktatás
Itt kell osztályozni: az összes haladó és továbbképzési oktatás; szakmai, technikus vagy diplomát nem adó kurzusokat nyújtó főiskolák; egyetemek. Lásd még VSK Oktatási-nevelési tanácsadás
1.4
JNP Felnőttoktatás, folyamatos tanulás
Lásd még VSL Felnött humánműveltségi-oktatási kalauzok és kézikönyvek, VSN Felnőtt számolókészség: Kalauzok és kézikönyvek
1.4
JNQ Nyitott tanulás, távoktatás
JNR Karierkalauz, életpálya-tanácsadás
JNS Diákok oktatása speciális oktatási igények szerint 1.4
JNT Tanítási készségek és technikák
Itt kell osztályozni: osztályvezetés, mentorálás
1.4
JNU Speciális tárgy oktatása
Adja meg a tanított tárgyhoz tartozó kódot is, használva az YP* oktatási kódokat, ahol szükséges
JNV Oktatási eszközök és technológia, számítógép-vezérelt tanulás (CAL) 1.4
JNW Tanrenden kívüli tevékenységek
Itt kell osztályozni: terepkirándulások, iskolai kirándulások, sporttevékenység, események, előadások, közösség stb.
1.3
JNZ Tanulmányi és tanulási készségek: általános jellegű

version detail