Thema tárgyszó-kategóriák 1.4

A Thema korábbi verziói továbbra is elérhetők 1.3 1.2 1.1 1.0.

Böngészés a Thema tárgyszó-kategóriák hierarchiájában, vagy a hierarchia egy specifikus elemére irányuló keresés.

A keresési javaslatokat lásd alul.

Jelzet Tárgyszó Add Mod ?
G Referensz, információ és interdiszciplináris (tudományközi) témák
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Interdiszciplináris (tudományközi) tanulmányok
GTB Tudomány története (elsősorban a társadalomtudományok és humanióra)
Olyan történelmi tanulmányokhoz, amelyek nem az angol „science” terminus által lefedett területekkel foglalkoznak (vö. history of science, tk. a természettudomány története), de amelyek benne vannak például a német „Wissenschaft” értelmezési körében (tk. a tudományos tanulmányok minden fajtája). See also: PDA Tudomány filozófiája, PDX Tudománytörténet
1.1
GTC Kommunikációs tanulmányok
Használja a kommunikácitudomány tankönyveihez és olyan művekhez, amely a kommunikáció szélesebb körét és (társadalmi, ipari, technológiai stb.) szempontjait fedik le. See also: JBCT* Médiatanulmányok and its subcategories
GTD Szemiotika / szemiológia
See also: CFA Nyelvfilozófia
GTK Kognitív tudományok
Használja az interdiszciplinás művekhez. See also: QDTM Az ész filozófiája, JM* Pszichológia (lélektan) and its subcategories, MKJ Neurológia és klinikai neurofiziológia, PSAN Idegtudomány (neurobiológia), UYQ* Mesterséges intelligencia and its subcategories, UXJ Számítógépes alkalmazások a társadalomtudományokban és a viselkedéstudományban
1.1
GTM Regionális tanulmányok
Használja interdiszciplináris művekhez, amelyek a definiált szakterületen belül a témák egy csoportját fedik le; mindig adjon meg FÖLDRAJZ módosítót. See also: RGL Regionális földrajz
1.4
GTP Fejlődési-fejlesztési tanulmányok
See also: KCM Fejlődésgazdaságtan és feljövő gazdaságok
GTQ Globalizáció
GTT Zászlók, emblémák, szimbólumok, logók
See also: NHTG Genealógia, címertan, nevek és kitíntetések
GTU Béketanulmányok és konfliktusfeloldás
See also: JWLP Békefenntartó műveletek
GTV Intézmények és tudományos társaságok: általános jellegű
See also: JPSN Nemzetközi intézmények
GTZ Általános tanulmányok
Használja tankönyvekhez, amelyek kifejezett célja a haladó középfokú és egyetemi Általános tanulmányi kurzusok. See also: WDKX Trivia és kvíz kérdéskönyvek, YPWL Oktatási: általános tanulmányok / tanulási készségek általános jelleggel
1.4

version detail