Thema tárgyszó-kategóriák 1.3

A Thema korábbi verziói továbbra is elérhetők 1.2 1.1 1.0.

Böngészés a Thema tárgyszó-kategóriák hierarchiájában, vagy a hierarchia egy specifikus elemére irányuló keresés.

A keresési javaslatokat lásd alul.

Jelzet Tárgyszó Add Mod ?
G Referensz, információ és interdiszciplináris (tudományközi) témák
GT Interdiszciplináris (tudományközi) tanulmányok
GTB Tudomány története (elsősorban a társadalomtudományok és humanióra)
Olyan történelmi tanulmányokhoz, amelyek nem az angol „science” terminus által lefedett területekkel foglalkoznak (vö. history of science, tk. a természettudomány története), de amelyek benne vannak például a német „Wissenschaft” értelmezési körében (tk. a tudományos tanulmányok minden fajtája). Lásd még PDA Tudomány filozófiája, PDX Tudománytörténet
1.1
GTC Kommunikációs tanulmányok
Használja a kommunikácitudomány tankönyveihez és olyan művekhez, amely a kommunikáció szélesebb körét és (társadalmi, ipari, technológiai stb.) szempontjait fedik le. Lásd még JBCT* Médiatanulmányok és alkategóriák
GTD Szemiotika / szemiológia
Lásd még CFA Nyelvfilozófia
GTK Kognitív tudományok
Használja az interdiszciplinás művekhez. Lásd még QDTM Az ész filozófiája, JM* Pszichológia (lélektan) és alkategóriák, MKJ Neurológia és klinikai neurofiziológia, PSAN Idegtudomány (neurobiológia), UYQ* Mesterséges intelligencia és alkategóriák, UXJ Számítógépes alkalmazások a társadalomtudományokban és a viselkedéstudományban
1.1
GTM Regionális tanulmányok
Használja interdiszciplináris művekhez, amelyek a definiált szakterületen belül a témák egy csoportját fedik le; mindig adjon meg FÖLDRAJZ módosítót. Lásd még RGL Regionális földrajz
GTP Fejlődési-fejlesztési tanulmányok
Lásd még KCM Fejlődésgazdaságtan és feljövő gazdaságok
GTQ Globalizáció
GTT Zászlók, emblémák, szimbólumok, logók
Lásd még NHTG Genealógia, címertan, nevek és kitíntetések
GTU Béketanulmányok és konfliktusfeloldás
Lásd még JWLP Békefenntartó műveletek
GTV Intézmények és tudományos társaságok: általános jellegű
Lásd még JPSN Nemzetközi intézmények
GTZ Általános tanulmányok
Használja tankönyvekhez, amelyek kifejezett célja a haladó középfokú és egyetemi Általános tanulmányi kurzusok

version detail