Thema tárgyszó-kategóriák 1.3

A Thema korábbi verziói továbbra is elérhetők 1.2 1.1 1.0.

Böngészés a Thema tárgyszó-kategóriák hierarchiájában, vagy a hierarchia egy specifikus elemére irányuló keresés.

A keresési javaslatokat lásd alul.

Jelzet Tárgyszó Add Mod ?
C Nyelv és nyelvészet
CF Nyelvtudomány
A CF* kódokkal adjon meg NYELV módosító(ka)t is, ha szükséges; A CF* kódokat csak a tudományos és szakmai munkákhoz használja
CFA Nyelvfilozófia
Lásd még GTD Szemiotika / szemiológia
CFB Szociolingvisztika
CFC Írás-olvasás
Lásd még JNF Oktatási stratégiák és oktatáspolitika, VSL Felnött humánműveltségi-oktatási kalauzok és kézikönyvek
CFD Pszicholingvisztika 1.3
CFF Történeti és összehasonlító nyelvészet
Itt kell osztályozni: etimológia, nyelvcsalád-tanulmányok. Lásd még CBX Nyelv: történet és& általános művek
CFG Szemantika, diszkurzuselemzés, stilisztika
Itt kell osztályozni: pragmatika, lexikológia, retorika
CFH Fonetika, fonológia
CFK Nyelvtan, szintaxis és morfológia
CFL Paleográfia (az írás kutatása & története
Class here: study of writing and writing systems
1.2
CFM Lexikográfia
CFP Fordítás és tolmácsolás
Itt kell osztályozni: hermeneutika
CFX Számítógépes nyelvészet 1.3
CFZ Jelnyelvek, Braille és egyéb nyelvészeti kommunikáció

version detail