Thema-aiheluokitus 1.3

Edelliset Theman versiot ovat vielä saatavilla 1.2 1.1 1.0.

Selaa Thema-aiheluokitusta tai etsi tiettyä termiä hierarkiasta.

Katso hakuohjeita alta.

Koodi Luokan nimi Lisää Muuta ?
L Laki
LN Lainsäädännön osa-alueet
Use with: (all LN* codes) PLACE Qualifiers 1* to indicate jurisdiction, as appropriate
LNA Oikeusjärjestelmät: yleinen
LNB Yksityis- tai siviilioikeus: yleinen
LNC Yhtiöoikeus, kauppa- ja kilpailulainsäädäntö: yleinen
LND Perustuslaki ja hallinto-oikeus: yleinen
LNE Taloudellis-hallinnollinen lainsäädäntö ja kauppalainsäädäntö
LNF Rikosoikeus ja rikosoikeudellinen menettely
LNH Työlainsäädäntö ja työoikeus: yleinen
LNJ Viihde- ja medialainsäädäntö
LNK Ympäristö-, kuljetus- ja suunnittelulainsäädäntö: yleinen
LNL Osakkeisiin, rahastoihin ja säätiöihin liittyvä lainsäädäntö
LNM Perheoikeus
LNP Finanssioikeus: yleinen
LNQ Tietoliikenne- ja viestintälainsäädäntö / Postilait ja -asetukset
See also: LNCB2 Sähköistä kaupankäyntiä koskeva lainsäädäntö
LNR Immateriaalioikeus
LNS Varallisuusoikeus: yleinen
See also: LNKW Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
LNT Sosiaalioikeus ja lääketieteellinen lainsäädäntö
LNU Verolainsäädäntö
LNV Vahingonkorvauslaki, vahingot ja korvaukset
See also: LNAC14 Vahingot ja vahingonkorvaukset
LNW Laki: testamentit, testamentin valvonta, perimysjärjestys
LNX Julkisoikeus 1.2
LNZ Lain ensisijaiset lähteet

version tiedot