Thema-aiheluokitus 1.3

Edelliset Theman versiot ovat vielä saatavilla 1.2 1.1 1.0.

Selaa Thema-aiheluokitusta tai etsi tiettyä termiä hierarkiasta.

Katso hakuohjeita alta.

Koodi Luokan nimi Lisää Muuta ?
J Yhteiskunta ja yhteiskuntatieteet
JN Koulutus
JNA Koulutuksen filosofia ja teoria 1.1
JNB Koulutuksen historia
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNC Koulutuspsykologia
JND Koulutusjärjestelmät ja -rakenteet
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc
JNE Sosiaalipedagogiikka
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Koulutusstrategiat ja -politiikka
Class here: teaching strategies for literacy, numeracy etc; policies regarding streaming etc
1.2
JNG Varhaiskasvatus
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. See also: JNLA Esikoulu ja päiväkoti
1.3
JNH Kotiopetus
JNK Opetushallinto ja -organisaatio 1.3
JNL Koulut ja esikoulut
See also: VSK Opinto-ohjaus
1.3
JNM Korkea-asteen koulutus
Class here: all advanced & further education; colleges offering vocational, technical or non-degree courses; universities. See also: VSK Opinto-ohjaus
JNP Aikuiskoulutus, jatkuva oppiminen
See also: VSL Aikuisten lukutaito-oppaat, VSN Aikuisten laskutaito-oppaat
JNQ Avoin oppiminen, etäopetus
JNR Ammatinvalinnan ohjaus
JNS Erityisopetus
Class here: special education
1.3
JNT Pedagogiikka
Class here: classroom control, mentoring, lesson planning
1.3
JNU Aineenopetus
Use with: the code for the subject taught, using YP* Educational codes where appropriate
JNV Opetuksessa käytettävät laitteet ja tekniikka, tietokoneavusteinen oppiminen
Class here: media technology in classroom
1.3
JNW Opetusohjelman ulkopuolinen toiminta
Class here: field trips, school trips, sporting and community activities, events, performances, playtime/mealtime, after-school activities, school clubs etc
1.3
JNZ Opiskelu- ja oppimistaidot

version tiedot