Thema-aiheluokitus 1.3

Edelliset Theman versiot ovat vielä saatavilla 1.2 1.1 1.0.

Selaa Thema-aiheluokitusta tai etsi tiettyä termiä hierarkiasta.

Katso hakuohjeita alta.

Koodi Luokan nimi Lisää Muuta ?
C Kieli ja kielitiede
CF Kielitiede
Use for: academic & specialist works only. Use with: (all CF* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
CFA Kielifilosofia
See also: GTD Semiotiikka
CFB Sosiolingvistiikka
CFC Lukutaito
See also: JNF Koulutusstrategiat ja -politiikka, VSL Aikuisten lukutaito-oppaat
CFD Psykolingvistiikka ja kognitiivinen lingvistiikka
Class here: neurolinguistics
1.3
CFF Historiallinen ja vertaileva kielitiede
Class here: etymology, language family studies. See also: CBX Kieli: historia ja yleisteokset
CFG Semantiikka, diskurssianalyysi, stilistiikka, retoriikka
Class here: pragmatics, lexicology, rhetoric
CFH Fonetiikka, fonologia
CFK Kielioppi, lauseoppi ja morfologia
CFL Paleografia
Class here: study of writing & writing systems
1.2
CFM Sanakirjatyö
CFP Kääntäminen ja tulkkaus
Class here: hermeneutics
CFX Tietokone- ja korpuslingvistiikka 1.3
CFZ Viittomakielet, pistekirjoitus ja muu kielellinen viestintä

version tiedot