Thema-aiheluokitus 1.4

Edelliset Theman versiot ovat vielä saatavilla 1.3 1.2.

Selaa Thema-aiheluokitusta tai etsi tiettyä termiä hierarkiasta.

Katso hakuohjeita alta.

Koodi Luokan nimi Lisää Muuta ?
C Kieli ja kielitiede
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Kielitiede
Class here: the scientific study of language, philology. Use for: more academic and specialist works
1.4
CFA Kielifilosofia
See also: GTD Semiotiikka
CFB Sosiolingvistiikka
CFC Lukutaito
See also: JNF Koulutusstrategiat ja -politiikka, VSL Aikuisten lukutaito-oppaat
CFD Psykolingvistiikka ja kognitiivinen lingvistiikka
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Historiallinen ja vertaileva kielitiede
Class here: etymology, language family studies. See also: CBX Kieli: historia ja yleisteokset
CFG Semantiikka, diskurssianalyysi, stilistiikka, retoriikka
Class here: pragmatics, lexicology, rhetoric
CFH Fonetiikka, fonologia
CFK Kielioppi, lauseoppi ja morfologia
CFL Paleografia
Class here: study of writing and writing systems
1.2
CFM Sanakirjatyö
CFP Kääntäminen ja tulkkaus
Class here: hermeneutics
CFX Tietokone- ja korpuslingvistiikka 1.3
CFZ Viittomakielet, pistekirjoitus ja muu kielellinen viestintä

version tiedot