Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørvidenskab og landbrug
Bruges for færdigheder, brancher og fag indenfor disse områder
1.4
TV Landbrug og havbrug
Se også: KCVD Landbrugsøkonomi, KNA Landbrugserhverv og primære erhverv
TVB Landbrugsvidenskab
TVD Landbrugsteknik og landbrugsredskaber
Se også: WGCT Traktorer og landbrugskøretøjer: for alment interesserede
TVF Bæredygtigt landbrug
TVG Økologisk landbrug
TVH Husdyrhold
Class here: animal care, livestock farming and management. Se også: WNF Bondegårdsdyr og arbejdsdyr: For alment interesserede læsere
1.4
TVK Agronomi og planteproduktion
TVM Småbrug
Her: husmandsbrug
TVP Skadedyrsbekæmpelse
Her: landbrugets brug af pesticider og ukrudtsmidler
TVQ Tropisk landbrug: praksis og teknik
TVR Skovbrug og skovkultur: praksis og teknik
Bruges for praktiske bøger eller bøger for professionsmarkedet, som handler om at administrere, bruge, bevare og reparere skove og relaterede ressourcer. Se også: KNAL Skovbrug, TDPJ Tømmer og træforædling
1.4
TVS Gartneri
Her: gartnerier, blomsterproduktion. Se også: WM* Havearbejde og dens underkategorier
TVT Akvakultur og fiskeopdræt: praksis og teknik
TVU Urbant landbrug
Bruges med TVH Husdyrhold, eller andre TV*-koder, hvor det er hensigtsmæssigt
1.3

version detail