Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøvidenskab
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Miljø
Class here: Environmental science. Se også: TQ* Miljøvidenskab, miljøteknik og miljøteknologi og dens underkategorier
1.4
RNA Miljøbeskyttelse: ideologi
Her: økocentrisme, teknocentrisme, dyb økologi, økofeminisme osv. Se også: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNB Miljøorganisationer
Her: grønne organisationer. Se også: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNC Anvendt økologi
Bruges både til værker, som har en bred tilgang og værker baseret på enkelte sagsområder. Se også: PSAF Økologi, biosfæren
RND Miljøpolitik og miljøprotokoller
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate. Se også: KCVG Miljøøkonomi
1.4
RNF Miljøledelse
Bruges med koder fra RBK* eller RBG* for at indikere specifikt miljø eller habitat
1.2
RNH Affaldshåndtering
Her: recirkulering, nedbrydelighed, genbrug. Se også: TQSR Affaldshåndtering og affaldsdeponering
RNK Bevaring af miljøet
RNP Forurening og trusler mod miljøet
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Se også: TQK Forureningskontrol
1.4
RNQ Atomkraftspørgsmål
RNR Naturkatastrofer
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc. Se også: JBFF Sociale konsekvenser af katastrofer
1.4
RNT Sociale konsekvenser af miljøproblemer
RNU Bæredygtighed
Se også: TBR Teknologi, der anvender lettilgængelige materialer, THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier, VSZ Selvforsyning og grøn livsstil

version detail