Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøvidenskab
RN Miljø
RNA Miljøbeskyttelse: ideologi
Her: økocentrisme, teknocentrisme, dyb økologi, økofeminisme osv.
RNB Miljøorganisationer
Her: grønne organisationer
RNC Anvendt økologi
Bruges både til værker, som har en bred tilgang og værker baseret på enkelte sagsområder. Se også: PSAF Økologi, biosfæren
RND Miljøpolitik og miljøprotokoller
Se også: KCVG Miljøøkonomi
RNF Miljøledelse
Bruges med koder fra RBK* eller RBG* for at indikere specifikt miljø eller habitat
1.2
RNH Affaldshåndtering
Her: recirkulering, nedbrydelighed, genbrug. Se også: TQSR Affaldshåndtering og affaldsdeponering
RNK Bevaring af miljøet
RNP Forurening og trusler mod miljøet
Se også: TQK Forureningskontrol
RNQ Atomkraftspørgsmål
RNR Naturkatastrofer
Se også: JBFF Sociale konsekvenser af katastrofer
RNT Sociale konsekvenser af miljøproblemer
RNU Bæredygtighed
Se også: TBR Teknologi, der anvender lettilgængelige materialer, THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier, VSZ Selvforsyning og grøn livsstil

version detail