Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøvidenskab
RG Geografi
Ved brug af RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer, hvor det er hensigtsmæssigt
RGB Fysisk geografi og topografi 1.3
RGBA Tørre klimazoner, ørkener
RGBC Sletter og græssletter
RGBD Tundra
RGBF Vådområder, sumpe, moser
RGBG Floder og søer 1.3
RGBL Skov
RGBP Kystlinjer
Her: deltaer, flodmundinger, kystregioner. Se også: RBK* Hydrologi og hydrosfæren og dens underkategorier
1.2
RGBR Koralrev
RGBS Bjerge
Her: fjelde
RGBU Gletsjere og indlandsis 1.3

version detail