Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøvidenskab
RB Geovidenskab
Brug RB*-koder til værker til det professionelle, akademiske marked og højere uddannelse. Brug WN*-koder til naturhistorie osv. for den alment interesserede læser. Se også: RGB* Fysisk geografi og topografi og dens underkategorier, WN* Natur: for alment interesserede læsere og dens underkategorier
1.3
RBG Geologi, geomorfologi og lithosfæren
Se også: PHVG Geofysik
1.2
RBGB Sedimentologi og pedologi
Se også: PNC Miljøkemi, TNCC Geoteknik, TVBP Jordbrugsvidenskab
1.2
RBGD Geomorfologi og geologiske overfladeprocesser
Her: erosion, aflejring, glaciologi, fluviale og æoliske processer
1.2
RBGF Historisk geologi
Her: pladetektonik, kontinentaldrift
RBGG Petrologi, petrografi og mineralogi 1.2
RBGH Stratigrafi
RBGK Geokemi
Se også: PNC Miljøkemi, PNV Mineralers kemi, krystaller og ædelsten
RBGL Ressourcegeologi
Her: økonomisk geologi, oliegeologi og minegeologi

version detail