Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematik og naturvidenskab
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologi og biovidenskab
Brug PS*-koder til bøger for professionelle og højere uddannelse. Benyt WN*-koder for naturhistorie osv. for den alment interesserede læser. Se også: WN* Natur: for alment interesserede læsere og dens underkategorier
PSA Biovidenskab: generelle emner
PSAB Taksonomi og systematik
PSAD Bioetik
Her: spørgsmål omkring etik angående praksis i forbindelse med nye udviklinger i biologi og medicin. Se også: JBFV Etiske dilemmaer og debatter, MBDC Medicinsk etik og lægeetik
1.2
PSAF Økologi, biosfæren
Bruges til omfattende videnskabelige, objektive og beskrivende værker om levende organismer og deres forhold til omgivelserne. Se også: RNC Anvendt økologi
PSAG Xenobiotik
PSAJ Evolution
PSAK Genetik (ikke-medicinsk)
Her: DNA, genom osv. Se også: MFN Medicinsk genetik, TCBG Genteknologi og celleteknologi
PSAN Neurovidenskab
Brug MKMT6 „Kognitiv adfærdsterapi“ til værker om terapeutiske aspekter af neurovidenskab. Se også: GTK Kognitiv videnskab, MKJ Neurologi og klinisk neurofysiologi, MKMT6 Kognitiv adfærdsterapi
1.1
PSAX Bioinformatik
Se også: MBF Medicinsk informatik og sundhedsfaglig informatik

version detail