Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematik og naturvidenskab
PS Biologi og biovidenskab
Brug PS*-koder til bøger for professionelle og højere uddannelse. Benyt WN*-koder for naturhistorie osv. for den alment interesserede læser. Se også: WN* Natur: for alment interesserede læsere og dens underkategorier
PSA Biovidenskab: generelle emner
PSAB Taksonomi og systematik
PSAD Bioetik
Her: spørgsmål omkring etik angående praksis i forbindelse med nye udviklinger i biologi og medicin. Se også: MBDC Medicinsk etik og lægeetik, JBFV Etiske dilemmaer og debatter
1.2
PSAF Økologi, biosfæren
Bruges til omfattende videnskabelige, objektive og beskrivende værker om levende organismer og deres forhold til omgivelserne. Se også: RNC Anvendt økologi
PSAG Xenobiotik
PSAJ Evolution
PSAK Genetik (ikke-medicinsk)
Her: DNA, genom osv. Se også: TCBG Genteknologi og celleteknologi, MFN Medicinsk genetik
PSAN Neurovidenskab
Brug MKMT6 „Kognitiv adfærdsterapi“ til værker om terapeutiske aspekter af neurovidenskab. Se også: MKJ Neurologi og klinisk neurofysiologi, GTK Kognitiv videnskab, MKMT6 Kognitiv adfærdsterapi
1.1
PSAX Bioinformatik
Se også: MBF Medicinsk informatik og sundhedsfaglig informatik

version detail