Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematik og naturvidenskab
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologi og biovidenskab
Brug PS*-koder til bøger for professionelle og højere uddannelse. Benyt WN*-koder for naturhistorie osv. for den alment interesserede læser. Se også: WN* Natur: for alment interesserede læsere og dens underkategorier
PSA Biovidenskab: generelle emner
PSB Biokemi
Her: biokemisk immunologi, ikke-medicinsk toksikologi, enzymologi, lipider osv.
PSC Udviklingsbiologi
PSD Molekylærbiologi
PSE Kemisk biologi
Her: syntetisk biologi
1.1
PSF Cellebiologi (cytologi)
PSG Mikrobiologi (ikke-medicinsk)
Her: protozoer, ikke-medicinsk bakteriologi, parasitologi, virologi osv.
PSP Hydrobiologi
Se også: RBK Hydrologi og hydrosfæren
PSQ Mykologi, svampe (ikke-medicinsk)
Her: lav
1.3
PST Botanik
PSV Zoologi
Se også: WNC Vilde dyr: for alment interesserede læsere
PSX Humanbiologi
Her: menneskets biologi

version detail