Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematik og naturvidenskab
PD Naturvidenskab: generelle emner
PDA Videnskabsfilosofi
PDC Videnskabelig nomenklatur og klassificering
PDD Videnskabelige standarder, målesystem osv.
PDE Matematik for forskere
Se også: PBW Anvendt matematik
PDG Industriel brug af videnskabelig forskning og teknologisk innovation
PDJ Regulering af videnskab og forsøg
Bruges til værker om regulering, både lovgivningsmæssigt og udøvet af andre autoriteter, rettet mod naturvidenskabelige forskere. Bruges sammen med anden P* kode, der viser det videnskabelige område, hvor det er hensigtsmæssigt. Se LNDB8 med hensyn til værker, der henvender sig til juridisk professionelle. Se også: LNDB8 Forskning og højere uddannelse: lov og ret
1.1 1.3
PDK Finansiering af videnskab og videnskabspolitik
PDM Videnskabelig forskning
PDN Videnskabeligt udstyr, forsøg og teknikker
PDR Videnskabens og teknologiens påvirkning af samfundet
Bruges med passende kode fra J, hvor det er muligt
1.1
PDT Nanovidenskaber
Bruges til nanomaterialer, synteser af nanomaterialer, nanopartikler (kemi). Se TBN for generelle og tekniske aspekter ved nanoteknologi. Se også: TBN Nanoteknologi
1.1 1.3
PDX Naturvidenskabens historie
Se også: TBX Ingeniørvidenskabens og teknologiens historie
PDZ Populærvidenskab
Bruges sammen med andre P*-koder som indikerer videnskabsområdet. Se også: WNX Astronomi og verdensrummet: for alment interesserede læsere, WNW* Jorden: naturhistorie: for alment interesserede læsere og dens underkategorier

version detail