Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematik og naturvidenskab
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Naturvidenskab: generelle emner
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Videnskabsfilosofi
PDC Videnskabelig nomenklatur og klassificering
PDD Videnskabelige standarder, målesystem osv.
PDE Matematik for forskere
Se også: PBW Anvendt matematik
PDG Industriel brug af videnskabelig forskning og teknologisk innovation
PDJ Regulering af videnskab og forsøg
Bruges til værker om regulering, både lovgivningsmæssigt og udøvet af andre autoriteter, rettet mod naturvidenskabelige forskere. Bruges sammen med anden P* kode, der viser det videnskabelige område, hvor det er hensigtsmæssigt. Se LNDB8 med hensyn til værker, der henvender sig til juridisk professionelle. Se også: LNDB8 Forskning og højere uddannelse: lov og ret
1.1 1.3
PDK Finansiering af videnskab og videnskabspolitik
PDM Videnskabelig forskning
PDN Videnskabeligt udstyr, forsøg og teknikker
PDR Videnskabens og teknologiens påvirkning af samfundet
Bruges med passende kode fra J, hvor det er muligt. Se også: JBFV5 Etiske dilemmaer: videnskabelige, teknologiske og medicinske udviklinger, UBJ Etiske og sociale aspekter ved IT
1.4
PDT Nanovidenskaber
Bruges til nanomaterialer, synteser af nanomaterialer, nanopartikler (kemi). Se TBN for generelle og tekniske aspekter ved nanoteknologi. Se også: TBN Nanoteknologi
1.1 1.3
PDX Naturvidenskabens historie
Se også: TBX Ingeniørvidenskabens og teknologiens historie
PDZ Populærvidenskab
Bruges sammen med andre P*-koder som indikerer videnskabsområdet. Se også: WNW* Jorden: naturhistorie: for alment interesserede læsere og dens underkategorier, WNX Astronomi og verdensrummet: for alment interesserede læsere

version detail