Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
N Historie og arkæologi
NH Historie
Til specifikke emners historie bruges passende kategori inden for emnet, hvor dette eksisterer, f.eks.: PDX «Videnskabshistorie»
1.3
NHA Historie: teori og metoder
NHB Generel historie og verdenshistorie
Bruges for værker, som omhandler historie på et overordnet plan, og som ikke passer ind i en af de mere præcise emnekategorier for historie. For generel historie og verdenshistorie knyttet til et specifikt emne, brug NHB med en passende emnekode, men foretræk historiske koder indenfor det enkelte emne, hvis sådanne findes
NHC Oldtidens historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHD Europæisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHF Asiatisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHG Mellemøstens historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHH Afrikansk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHK Amerikansk historie
Her: De amerikanske kontinenters historie. Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHM Australasiatisk historie og Stillehavshistorie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHQ Specifikke områders historie
Her: titler, der ikke er dækket af andre NH*-koder. Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
1.2
NHT Historie: specielle begivenheder og emner
Brug: NHT*-koder sammen med regionale NH*-koder, hvor det er muligt. Tildel også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode, hvor det er hensigtsmæssigt
1.3
NHW Militærhistorie
Sammen med alle NHW*-koder tildeles kvalifikatorer for geografi og tidsperiode, hvor det er hensigtsmæssigt. Se også: JW* Krigsførelse og forsvar og dens underkategorier

version detail