Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
M Lægevidenskab og sygepleje
Her: medicin i betydningen lægevidenskab
MK Medicinske discipliner
MKA Anæstesiologi
Her: anæstesi, bedøvelse
MKB Palliativ medicin
Her: lindrende behandling for patienter med uhelbredelig sygdom
MKC Obstetrik og gynækologi
MKD Pædiatri
MKE Odontologi
Her: tandlægebehandling
MKF Patologi
Her: sygdomslære
MKG Farmakologi
MKH Regenerativ medicin 1.1
MKJ Neurologi og klinisk neurofysiologi
MKL Psykiatri
MKM Klinisk psykologi
Se også: JMP psykologi (abnormal psychology)
MKN Geriatri
MKP Akutmedicin og førstehjælp
MKR Nuklearmedicin
MKS Billeddiagnostik
Se også: TTBM Billedbehandling: systemer og teknologi
MKT Retsmedicin
MKV Miljømedicin
MKW Idrætsskader og idrætsmedicin
Se også: SCGF Idrætsvidenskab, uddannelser i fysisk træning og idræt
MKZ Terapi og lægemidler
Se også: MJCL1 Strålebehandling, MJCL2 Kemoterapi, MKMT* Psykoterapi og dens underkategorier, MQS Fysioterapi, MQT* Ergoterapi og dens underkategorier

version detail