Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
LN Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
Ved brug af LN*-koder tildeles også kvalifikatorer for geografi for at indikere jurisdiktion, hvor det er hensigtsmæssigt
LNP Banklovgivning og finanslovgivning: generelt
LNPA Regnskabsret og revisionsret
LNPB Bankret
LNPC Konkursret og insolvens
Her: retslige og relaterede tilgange til likvidation eller omlægning af virksomheder med finansielle problemer
1.2
LNPD Lovgivning og regler for kapitalmarkedet og værdipapirer
Her: børsret
LNPF Lovgivning og regulering af den finansielle sektor
LNPN Forsikringsret
LNPP Pensioner, alderspension og privat pensionsopsparing

version detail