Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
LN Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
Ved brug af LN*-koder tildeles også kvalifikatorer for geografi for at indikere jurisdiktion, hvor det er hensigtsmæssigt
LND Forfatningsret og statsret: generelt
Her konstitutionel ret
LNDB Jurisdiktion og offentlig administration
LNDB1 Forvaltningsret, generelt
LNDB2 Forvaltningsretslige søgsmål og retsinstanser
LNDB3 Offentlig ejendom og aktiver
Her: både statens ejendom og øvrig offentlig ejendom
LNDB4 Forvaltningsretlige sanktioner
LNDB5 Ekspropriation
LNDB6 Udformning af regler og administrative bestemmelser
LNDB7 Regulering af offentlige tjenester
Se også: LNCN Lovgivning om anskaffelser
1.2
LNDB8 Forskning og højere uddannelse: lov og ret
Se også: PDJ Regulering af videnskab og forsøg

version detail