Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
LN Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
Ved brug af LN*-koder tildeles også kvalifikatorer for geografi for at indikere jurisdiktion, hvor det er hensigtsmæssigt
LND Forfatningsret og statsret: generelt
Her konstitutionel ret
LNDA Statsborgerskab og nationalitet: lov og ret
LNDB Jurisdiktion og offentlig administration
LNDC Menneskerettigheder og borgerrettigheder (jura)
Se også: JPVH Menneskerettigheder og borgerrettigheder
1.3
LNDE Tjenestemandsret 1.3
LNDF Informationsfrihed
LNDG Religiøse love og konkordater
Konkordat er en aftale mellem en stat og paven
LNDH Statsmagt
LNDJ Statsligt ansvar og erstatningsret
LNDK Militærlovgivning, forsvarslovgivning og civilforsvarslovgivning
LNDL Efterretningslovgivning og politiret, våbenlovgivning
Her: sikkerhedstjenester
LNDM Retslig prøvelse
LNDP Parlamentarisk og lovgivende praksis
LNDS Valglovgivning
LNDU Kommunal forvaltningsret
LNDV Regional forvaltningsret
LNDX Forfatning
Her: Grundloven

version detail