Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
LN Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
Ved brug af LN*-koder tildeles også kvalifikatorer for geografi for at indikere jurisdiktion, hvor det er hensigtsmæssigt
LNC Selskabsret, handelsret og konkurrencelov: generelt
LNCB Erhvervsret
LNCB5 Shipping: lov og ret
Bruges for national lovgivning om søret. Se også: LBDM International ret: transport og handel: søret, LBBK Folkeret: havret
1.3

version detail