Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura 1.4
LN Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
Ved brug af LN*-koder tildeles også kvalifikatorer for geografi for at indikere jurisdiktion, hvor det er hensigtsmæssigt
LNA Retsvæsen: generelt
LNB Privatret: generelt
LNC Selskabsret, handelsret og konkurrencelov: generelt
LND Forfatningsret og statsret: generelt
Her konstitutionel ret
LNE Forvaltningsret: økonomi og offentlig handelsret
LNF Strafferet: proces og forbrydelser
LNH Arbejdsret: generelt
LNJ Underholdningslovgivning og medielovgivning
LNK Miljølovgivning, transportlovgivning og planlægningsret: generelt
LNL Lovgivning om legater, stiftelser og fonde
LNM Familieret
LNP Banklovgivning og finanslovgivning: generelt
LNQ Lovgivning om IT og kommunikation
Her: Postlovgivning. Se også: LNCB2 E-handel: lov og ret
LNR Immaterialret
LNS Tingsret: generelt
Se også: LNKW Planlovgivning og bygningslovgivning
LNT Sundhedslovgivning og sociallovgivning
LNU Lovgivning om skat og afgifter
Her: skattelovgivning
LNV Erstatningsret, skader og kompensation
Her: tort og svie. Se også: LNAC14 Skader og kompensation
LNW Arveret, skifteret og testamenter
LNX Offentlig ret 1.2
LNZ Primære retskilder 1.4

version detail