Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se også:
1.4
LB International ret
LBB Folkeret
LBBC Folkeret: traktater og andre retskilder
LBBD Folkeret: diplomati
Her: diplomatisk immunitet
LBBF Folkeret: jurisdiktion og immunitet
LBBJ Folkeret: territorium og stat
LBBK Folkeret: havret
Her: jura vedrørende maritime grænser, ressourcer osv. I det omfang det påvirker suveræne stater. Se også: LBDM International ret: transport og handel: søret, LNCB5 Shipping: lov og ret
LBBL Folkeret: sundhed
LBBM Folkeret: økonomi og handel
LBBP Folkeret: miljø
LBBQ Folkeret: administration
LBBR Folkeret: menneskerettigheder
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBS Folkeret: humanitære rettigheder
Her: flygtningeret, krigsret
LBBU Folkeret: internationale organisationer og institutioner
LBBV Folkeret: staters og andre organers ansvar
LBBZ Folkeret: strafferet

version detail