Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
LB International ret
LBB Folkeret
LBBC Folkeret: traktater og andre retskilder
LBBD Folkeret: diplomati
Her: diplomatisk immunitet
LBBF Folkeret: jurisdiktion og immunitet
LBBJ Folkeret: territorium og stat
LBBK Folkeret: havret
Her: jura vedrørende maritime grænser, ressourcer osv. I det omfang det påvirker suveræne stater. Se også: LBDM International ret: transport og handel: søret, LNCB5 Shipping: lov og ret
LBBL Folkeret: sundhed
LBBM Folkeret: økonomi og handel
LBBP Folkeret: miljø
LBBQ Folkeret: administration
LBBR Folkeret: menneskerettigheder
LBBS Folkeret: humanitære rettigheder
Her: flygtningeret, krigsret
LBBU Folkeret: internationale organisationer og institutioner
LBBV Folkeret: staters og andre organers ansvar
LBBZ Folkeret: strafferet

version detail