Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jura
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se også:
1.4
LA Jura, generelle emner
LAB Jura, teori og metode. Retsfilosofi
LAF Retssystemer
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAM Komparativ ret
LAQ Jura og samfund: retssociologi
LAR Juridiske aspekter ved kriminologi
LAS Juridisk kompetence og juridisk praksis
LAT Juridiske professioner: generelt
Se også: LNAL Retsvæsen: regulering af juridiske professioner
LAY Anvendt jura i andre erhverv og fagområder
Se også: VSD Love, statsborgerskab og rettigheder for lægmand
LAZ Retshistorie

version detail