Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse 1.4
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNJ Byggeri, anlægsindustri og sværindustri
Her: jernindustri, stålindustri og metalindustri
1.3
KNJH Jern-, stål- og andre metalindustrier
Bruges for værker, som handler om disse industrier fra et industri-/brancheperspektiv. Se også TDPM Metalteknologi og metallurgi. Se også: TDPM Metalteknologi og metallurgi
1.3

version detail