Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNJ Byggeri, anlægsindustri og sværindustri
Her: jernindustri, stålindustri og metalindustri
1.3
KNJC Byggebranchen
Bruges for værker, der handler om disse sektorer fra et industri-/brancherperspektiv. Se også TN* Byggeteknik, landmåling og byggeri. Se også: TN* Byggeteknik, landmåling og byggeri og dens underkategorier
1.3

version detail