Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNJ Byggeri, anlægsindustri og sværindustri
Her: jernindustri, stålindustri og metalindustri
1.3
KNJC Byggebranchen
Bruges for værker, der handler om disse sektorer fra et industri-/brancherperspektiv. Se også TN* Byggeteknik, landmåling og byggeri. Se også: TN* Byggeteknik, landmåling og byggeri og dens underkategorier
1.3

version detail