Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNG Transportindustri
Her: alle transporterhverv; vejtransport, spedition, shipping, jernbanetransport, luftfart osv. Se også: WG* Transport: for alment interesserede og dens underkategorier, KNDR Køretogsindustri, TR* Transportteknologi og transporterhverv og dens underkategorier
1.3

version detail