Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KND Produktionsindustri
Her: al produktionsindustri inkluderet mad, kemikalier, tekstiler, hi-tech, våben, køretøjer osv. Se også: TDP* Andre produktionsteknologier og dens underkategorier
1.3
KNDR Køretogsindustri
Her: bilindustri, skibsbygning, luftfartsbranchen. Bruges for værker, som handler om disse industrier fra et industri-/brancheperspektiv. Se også TR* Transportteknologi og transporterhverv. Se også: TR* Transportteknologi og transporterhverv og dens underkategorier
1.3

version detail