Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNB Energiindustri
Her: brændsel, gas, elektricitet, atomkraft, benzin, vedvarende energi og vandenergi. Se også: TH* Energiteknik og dens underkategorier
1.3
KNBL Produktion og distribution af elektricitet
Her: offentlige og private el-selskaber, selskaber, som producerer atomkraft osv. Bruges for værker, der handler om disse sektorer fra et industri-/brancheperspektiv. Se også THY* Energi, elproduktion, eldistribution og energilagring. Se også: THY* Energi, elproduktion, eldistribution og energilagring og dens underkategorier
1.3
KNBP Olie-, petroleums- og gasindustrier
Bruges for værker, der handler om disse sektorer fra et industri-/brancherperspektiv. Se også: RBGL Ressourcegeologi, TDCF Brændstof og petrokemikalier
1.3
KNBT Alternativ og vedvarende energi
Bruges for værker om industrier, som producerer vedvarende energi (vand-, vind- og solenergi og bølgekraft) fra et industri-/brancheperspektiv. Se også THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier. Se også: THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier
1.3
KNBW Vandværker
Her: offentlige og private selskaber, som leverer tjenester inden for drikkevand og afløbsvand. Bruges for værker, som handler om disse brancher fra et industri-/brancheperspektiv. Se også TQSR Affaldshåndtering og affaldsdeponering, og TQSW Vandforsyning. Se også: TQSR Affaldshåndtering og affaldsdeponering, TQSW Vandforsyning
1.3

version detail