Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNA Landbrugserhverv og primære erhverv
Her: fiskeri, skovbrug, minedrift osv. Se også: KCVD Landbrugsøkonomi
1.3
KNAT Udvindingsindustri
Her: minedrift, boring, opmudring. Bruges for værker, som handler om disse sektorer fra et industri-/brancheperspektiv. Se også TTU Mineteknologi og mineteknik. Se også: TTU Mineteknologi og mineteknik, RBGL Ressourcegeologi
1.3

version detail