Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNA Landbrugserhverv og primære erhverv
Her: fiskeri, skovbrug, minedrift osv. Se også: KCVD Landbrugsøkonomi
1.3
KNAL Skovbrug
Bruges for titler om skovbrugsindustri eller industri, som skaber, forvalter, bruger, konserverer og reparerer skov og lignende ressourcer. Se også TVR Skovbrug og skovkultur: praksis og teknik, og TDPJ Tømmer og træforædling. Se også: TDPJ Tømmer og træforædling, TVR Skovbrug og skovkultur: praksis og teknik
1.3

version detail