Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNA Landbrugserhverv og primære erhverv
Her: fiskeri, skovbrug, minedrift osv. Se også: KCVD Landbrugsøkonomi
1.3
KNAC Landbrug og madproduktion
Bruges for titler om landbrugs- og madproduktionssektoren fra et indutri-/brancheperspektiv. Se også TV* Landbrug og havbrug. Se også: TV* Landbrug og havbrug og dens underkategorier
1.3
KNAF Fiskeri og relaterede industrier
Her: hvalfangst. Se også TVT Akvakultur og fiskeopdræt: praksis og teknik. Se også: TVT Akvakultur og fiskeopdræt: praksis og teknik
1.3
KNAL Skovbrug
Bruges for titler om skovbrugsindustri eller industri, som skaber, forvalter, bruger, konserverer og reparerer skov og lignende ressourcer. Se også TVR Skovbrug og skovkultur: praksis og teknik, og TDPJ Tømmer og træforædling. Se også: TVR Skovbrug og skovkultur: praksis og teknik, TDPJ Tømmer og træforædling
1.3
KNAT Udvindingsindustri
Her: minedrift, boring, opmudring. Bruges for værker, som handler om disse sektorer fra et industri-/brancheperspektiv. Se også TTU Mineteknologi og mineteknik. Se også: TTU Mineteknologi og mineteknik, RBGL Ressourcegeologi
1.3

version detail