Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse
KN Industri og industrielle studier
Brug KN*-koder for bøger, som handler om brancher, eller som handler om enkeltaspekter ved disse set fra et industri-/brancheperspektiv
1.3
KNA Landbrugserhverv og primære erhverv
Her: fiskeri, skovbrug, minedrift osv. Se også: KCVD Landbrugsøkonomi
1.3
KNB Energiindustri
Her: brændsel, gas, elektricitet, atomkraft, benzin, vedvarende energi og vandenergi. Se også: TH* Energiteknik og dens underkategorier
1.3
KND Produktionsindustri
Her: al produktionsindustri inkluderet mad, kemikalier, tekstiler, hi-tech, våben, køretøjer osv. Se også: TDP* Andre produktionsteknologier og dens underkategorier
1.3
KNG Transportindustri
Her: alle transporterhverv; vejtransport, spedition, shipping, jernbanetransport, luftfart osv. Se også: WG* Transport: for alment interesserede og dens underkategorier, KNDR Køretogsindustri, TR* Transportteknologi og transporterhverv og dens underkategorier
1.3
KNJ Byggeri, anlægsindustri og sværindustri
Her: jernindustri, stålindustri og metalindustri
1.3
KNP Detailhandel og grossistvirksomhed
Her: distribution, varehuse. Bruges for bøger, som handler om brancherne set fra et industri-/brancheperspektiv. Se også: KJMV9 Distributionsledelse og logistikledelse
1.3
KNS Serviceerhverv
Her: turisme, hoteller og catering, sport og fritid, sikkerhed, mode og skønhedsindustri osv. Se også: TTVC Hotelbranchen, catering og restaurationsbranchen
1.3
KNT Medier, underholdning, informationsbranchen og kommunikationserhverv
Her: reklamebranchen; presse, trykkerier, post og telekommunikation osv. Se også: GTC Kommunikationsstudier, JBCT Medievidenskab
1.3
KNV Offentlige tjenester og offentlig sektor
Se også: JPP Offentlig administration
KNX Arbejdsforhold, sundhed og sikkerhed
Her: fagforeninger, strejker, overenskomster, forhandlinger, arbejdsmiljø osv. Bruges til alle industrier og handelserhverv ikke kun fremstillingsvirksomhed og tung industri
1.3

version detail