Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfund og samfundsvidenskab
JN Uddannelse. Pædagogik
JNS Specialundervisning
Her: specialpædagogik
1.3
JNSC Undervisning for fysisk handicappede elever
Her: undervisning til hørehæmmede, døve, blinde eller synshandicappede, eller elever med andre fysiske handicap som kræver specialundervisning
JNSG Undervisning for elever med indlæringsvanskeligheder
Her: undervisning til elever med dysleksi, ordblindhed, autisme, adfærdsvanskeligheder, eller andre forhold, som kræver specialundervisning
1.3
JNSL Undervisning for elever med adfærdsvanskeligheder, sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder 1.3
JNSP Undervisning for begavede eller talentfulde elever 1.3
JNSR Ekstraundervisning
Her: ekstraundervisning for elever, som ikke har opnået forventet niveau
1.3

version detail