Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfund og samfundsvidenskab
JN Uddannelse. Pædagogik
JNA Uddannelsesfilosofi og uddannelsesteori
Her: Pædagogisk teori
1.1
JNB Uddannelseshistorie
Her: specifikke skolers historie, højskolers og universiteters historie, samt generel historie
JNC Pædagogisk psykologi
JND Uddannelsessystemer og uddannelsesstruktur
Her: udvælgelse, optagelse, uddannelsesledelse og uddannelsesadministration osv.
JNE Socialpædagogik
Bruges for bøger om socialpædagogik for højere uddannelse
1.3
JNF Uddannelsesstrategier og uddannelsespolitik
Her: strategier for udbredelse af læsefærdigheder, skrivefærdigheder og talforståelse osv.; retningslinjer for streaming osv.
1.2
JNG Pasning af mindre børn
Bruges for værker tilegnet fagpersoner, der har som job at passe mindre børn, eller for generelle værker om emnet. Se også JNLA Førskoler og børnehaver. Se også: JNLA Førskoler og børnehaver
1.3
JNH Hjemmeundervisning
JNK Uddannelsesadministration og uddannelsesorganisering
Her: problemer med mobning, skulkeri, pjækkeri og disciplin
1.3
JNL Skoler
Se også: VSK Erhvervsvejledning og uddannelsesvejledning
1.3
JNM Højere uddannelse
Her: al højere uddannelse; uddannelse ved university colleges, universiteter og professionshøjskoler. Højskoler. Se også: VSK Erhvervsvejledning og uddannelsesvejledning
JNP Voksenundervisning, videreuddannelse.
Her: efteruddannelse. Se også: VSL Læsning og skrivning for voksne: vejledninger og håndbøger, VSN Matematik og regning for voksne: vejledninger og håndbøger
JNQ Åben læring, fjernundervisning
JNR Karrierevejledning
Her: uddannelsesvejledning
JNS Specialundervisning
Her: specialpædagogik
1.3
JNT Undervisningsfærdigheder og undervisningsmetoder
Her: kontrol i klasseværelset, mentorskab, pædagogiske færdigheder
1.3
JNU Undervisning i et specifikt fag
Tildel også kode for faget, som der undervises i, ved at bruge YP*-koder, hvor det er hensigtsmæssigt
JNV Undervisningsudstyr og teknologi, e-læring
Her: computerbaseret undervisning
1.3
JNW Udenomsfaglige aktiviteter
Her: ekskursioner, skolerejser, sportslige aktiviteter, arrangementer, optrædener, kammeratskab osv.; også frikvarter, fritidsaktiviteter, fritidsklubber osv.
1.3
JNZ Studiefærdigheder og læringsfærdigheder: generelt
Her: studieteknik

version detail