Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfund og samfundsvidenskab
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Se også:
1.4
JB Samfund og kultur: generelt
Brug JB*-koder til både generelle og akademiske værker om sociale emner. Bruges sammen med JH*-koder til sociologiske lærebøger og andre værker for professionelle, hvor det er hensigtsmæssigt. Se også: VFV* Familie og parforhold: Råd og vejledning og dens underkategorier
JBF Sociale og etiske spørgsmål
Her: samfundsetik. Se også: PDR Videnskabens og teknologiens påvirkning af samfundet, QDTQ Etik og moralfilosofi, RNT Sociale konsekvenser af miljøproblemer
JBFA Social diskriminering og ligestilling
Her: både problemer med ulighed og diskriminering og tiltag til at løse disse problemer; positiv diskrimination
1.4
JBFB Integration 1.3
JBFC Fattigdom og utryghed
Her: maduddeling, arbejdsledighed eller arbejdsforhold, når disse er knyttet til fattigdom
1.4
JBFD Boligspørgsmål og hjemløshed
Class here: the unhoused, issues around providing houses, cost of homes, lack of accommodation etc
1.4
JBFF Sociale konsekvenser af katastrofer
Her: hungersnød, fejlernæring, folkevandringer som følge af katastrofer osv. Bruges med andre emnekoder, hvor det er hensigtsmæssigt. Se også: RNR Naturkatastrofer
1.4
JBFG Flygtninge og politisk asyl
Class here: asylum seekers, sanctuary. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels, etc
1.4
JBFH Migration, immigration og emigration
Her: diaspora
1.4
JBFJ Menneskehandel
Her: tvangsarbejde, moderne slaveri, børnearbejde, tvungen prostitution. Se også NHTS Slaveri og afskaffelse af slaveri. Se også: NHTS Slaveri og afskaffelse af slaveri
1.3
JBFK Vold i samfundet
Her: voldkriminalitet, tortur, æresdrab. Se også: JKV Kriminalitet og kriminologi
1.4
JBFL Control, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion.
See also: JPV Political control and freedoms
1.4
JBFM Handicap: sociale aspekter
Use for: works that look at societal barriers to a person with impairments, the way societies treat disabled persons, the impact of policies, etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate and other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, JKS* for welfare, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFN Sundhed, sygdom og afhængighed: sociale aspekter
Bruges med MBP for at indikere sociale aspekter af sundhedssystemet
1.4
JBFQ Social mobilitet
JBFS Forbrugerisme
Her: forbrugersamfund, samspillet mellem forbrugeren og samfundet/markedet i en kapitalistisk markedsøkonomi
JBFU Dyr og samfund
Her: dyreetik, vivisektion, dyremishandling, jagt, osv. behandlet som et problem
1.4
JBFV Etiske dilemmaer og debatter
Her: dødshjælp, abort, fødselskontrol, sexindustri, pornografi, censurering, genmodificering osv. som etiske dilemmaer. Se også: PSAD Bioetik, QDTQ Etik og moralfilosofi
1.4
JBFW Sex, seksualitet, parforhold og samfund: generelt
Her: generelle bøger om sex og samfund, pornografi og sexindustrien. Se også: JMU Psykologi: seksuel adfærd, VFVC Sex og seksualitet: råd og vejledning
1.3
JBFX Sociale holdninger
Her: politisk korrekthed
1.4
JBFZ Fremtidsprognoser, fremtidsstudier

version detail