Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfund og samfundsvidenskab
JB Samfund og kultur: generelt
Brug JB*-koder til både generelle og akademiske værker om sociale emner. Bruges sammen med JH*-koder til sociologiske lærebøger og andre værker for professionelle, hvor det er hensigtsmæssigt. Se også: VFV* Familie og parforhold: Råd og vejledning og dens underkategorier
JBF Sociale og etiske spørgsmål
Her: samfundsetik. Se også: PDR Videnskabens og teknologiens påvirkning af samfundet, RNT Sociale konsekvenser af miljøproblemer, QDTQ Etik og moralfilosofi
JBFA Social diskriminering og ligestilling
Her: både problemer med ulighed og diskriminering og tiltag til at løse disse problemer; positiv diskrimination
1.3
JBFB Integration 1.3
JBFC Fattigdom og utryghed
Her: maduddeling, arbejdsledighed eller arbejdsforhold, når disse er knyttet til fattigdom
1.3
JBFD Boligspørgsmål og hjemløshed
JBFF Sociale konsekvenser af katastrofer
Her: hungersnød, fejlernæring, folkevandringer som følge af katastrofer osv. Bruges med andre emnekoder, hvor det er hensigtsmæssigt. Se også: RNR Naturkatastrofer
1.3
JBFG Flygtninge og politisk asyl
JBFH Migration, immigration og emigration
Her: diaspora
1.3
JBFJ Menneskehandel
Her: tvangsarbejde, moderne slaveri, børnearbejde, tvungen prostitution. Se også NHTS Slaveri og afskaffelse af slaveri. Se også: NHTS Slaveri og afskaffelse af slaveri
1.3
JBFK Vold i samfundet
Her: voldkriminalitet, tortur, æresdrab. Se også: JKV Kriminalitet og kriminologi
1.3
JBFM Handicap: sociale aspekter
JBFN Sundhed, sygdom og afhængighed: sociale aspekter
Bruges med MBP for at indikere sociale aspekter af sundhedssystemet
1.2
JBFQ Social mobilitet
JBFS Forbrugerisme
Her: forbrugersamfund, samspillet mellem forbrugeren og samfundet/markedet i en kapitalistisk markedsøkonomi
JBFU Dyr og samfund
Her: dyreetik, vivisektion, dyremishandling, jagt, osv. behandlet som et problem
JBFV Etiske dilemmaer og debatter
Her: dødshjælp, abort, fødselskontrol, sexindustri, pornografi, censurering, genmodificering osv. som etiske dilemmaer. Se også: QDTQ Etik og moralfilosofi, PSAD Bioetik
1.1
JBFW Sex, seksualitet, parforhold og samfund: generelt
Her: generelle bøger om sex og samfund, pornografi og sexindustrien. Se også: VFVC Sex og seksualitet: råd og vejledning, JMU Psykologi: seksuel adfærd
1.3
JBFX Sociale holdninger
Her: politisk korrekthed
JBFZ Fremtidsprognoser, fremtidsstudier

version detail