Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
G Reference, information og tværfaglige emner
GT Tværfaglige studier
GTB Videnskabens historie (samfundsvidenskab og humaniora)
Bruges til bøger inden for videnskaber, der falder uden for det engelske begreb ‚science‘. Se også: PDA Videnskabsfilosofi, PDX Naturvidenskabens historie
1.1

version detail