Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
G Reference, information og tværfaglige emner
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Tværfaglige studier
GTB Videnskabens historie (samfundsvidenskab og humaniora)
Bruges til bøger inden for videnskaber, der falder uden for det engelske begreb ‚science‘. Se også: PDA Videnskabsfilosofi, PDX Naturvidenskabens historie
1.1
GTC Kommunikationsstudier
Bruges til lærebøger inden for kommunikation og til bøger, som dækker en række aspekter ved kommunikation, som f.eks. sproglige, sociale, industrielle eller teknologiske aspekter. Se også: JBCT* Medievidenskab og dens underkategorier
GTD Semiotik / semiologi
Se også: CFA Sprogfilosofi
GTK Kognitiv videnskab
Bruges til tværfaglige bøger. Se også: QDTM Bevidsthedsfilosofi, JM* Psykologi og dens underkategorier, MKJ Neurologi og klinisk neurofysiologi, PSAN Neurovidenskab, UYQ* Kunstig intelligens og dens underkategorier, UXJ Software til pædagogik, psykologi, sociologi og samfundsfag
1.1
GTM Regionale studier
Bruges til tværfaglige studier, som dækker en række temaer indenfor et defineret område; tildel altid geografiske kvalifikatorer. Se også: RGL Regionalgeografi
1.4
GTP Udviklingsstudier
Se også: KCM Udviklingsøkonomi og vækstøkonomier
GTQ Globalisering
GTT Flag, emblemer, symboler, logoer
Se også: NHTG Genealogi, heraldik og navnehistorie
GTU Fredsstudier og konfliktløsning
Se også: JWLP Fredsbevarende operationer
GTV Institutioner og videnskabelige selskaber i almindelighed
Se også: JPSN Internationale institutioner
GTZ Generelle studier
Bruges til materiale rettet mod generel studieforberedende undervisning. Se også: WDKX Quizbøger, YPWL Undervisningsmidler: generelle studier / studieteknik generelt
1.4

version detail