Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
C Sprog og lingvistik
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CJ Sprogundervisning og sprogindlæring
Brug CJ*koder til undervisningsmateriale for fremmedsprogede voksne. Tildel også kvalifikator for sprog og uddannelsesniveau, hvor det er hensigtsmæssigt. Se også: YPC* Undervisningsmidler: Sprog, litteratur, læseundervisning og skriveundervisning og dens underkategorier, 4LE* Engelsk sprogundervisning: eksamener og certifikater og dens underkategorier, 4LZ* For specifik sprogundervisning i andre sprog end engelsk og dens underkategorier
1.4
CJB Sprogundervisning, undervisningsmaterialer og kursusmaterialer
CJBG Sprogindlæring: grammatik, vokabular og udtale
Her: ordforråd
1.4
CJBR Sprogindlæring: læsebøger
Bruges for tekster, som er skrevet specielt for eller er forenklet til dem, som lærer et sprog. Sådanne tekster har vanligvis angivet et læseniveau og størrelse på ordforråd. Bruges med kvalifikator for sprog og pædagogisk formål, hvor det er hensigtsmæssigt, og med andre emnekoder for at angive, om teksten er skønlitteratur (F*) eller ikke
1.4
CJBT Sprogindlæring: tekster til selvstudium
Bruges for materiale for selvstudium indenfor sprogindlæring. Bruges med kvalifikator for sprog og pædagogisk formål, hvor det er hensigstmæssigt, f.eks. 4L. Se også: WTK Parlører
1.3

version detail