Thema Emnekategorier 1.3

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
C Sprog og lingvistik
CF Lingvistik
Ved brug af CF*-koder tildeles også kvalifikator(er) for sprog. CF*-koder skal kun bruges på akademiske bøger
CFA Sprogfilosofi
Se også: GTD Semiotik / semiologi
CFB Sociolingvistik
CFC Læsefærdigheder og skrivefærdigheder
Se også: JNF Uddannelsesstrategier og uddannelsespolitik, VSL Læsning og skrivning for voksne: vejledninger og håndbøger
CFD Psykolingvistik
Her: neurolingvistik
1.3
CFF Historisk og sammenlignende lingvistik
Her: etymologi, studier af sprogfamilier. Se også: CBX Sprog: historie og generelle værker
CFG Semantik, diskursanalyse, stilistik
Her: pragmatik, leksikologi, retorik
CFH Fonetik, fonologi
CFK Grammatik, syntaks og morfologi
CFL Palæografi (skrifthistorie)
Her: læren om gamle skriftsystemer og hvordan de kan forstås
1.2
CFM Leksikografi
CFP Oversættelse og tolkning
Her: hermeneutik
CFX Datalingvistik 1.3
CFZ Tegnsprog, blindeskrift og anden sproglig kommunikation
Her: braille

version detail