Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2 1.1 1.0.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: Uddannelse og uddannelsesniveauer
Brug ikke „4“ på de enkelte værker, men vælg kvalifikatorer fra sektion 4*, hvor det er hensigtsmæssigt
4T For specifikke pædagogiske formål
Her: kompendier
4TC Lærebøger, kursusmateriale 1.4
4TM Læsevejledninger og studievejledninger 1.4
4TN For eksamen
Her: gamle eksamensopgaver, testeksamener, bøger for at forberede sig til eksamen
1.3 1.4
4TP Content and language integrated learning (CLIL)
Bruges for materiale til undervisning i et ikke-sprogfag på et fremmedsprog
1.3
4TQ For Intercultural bilingual education (IBE) 1.4
4TV For supplementary education programmes (compensatory / complementary education)
Bruges for undervisningsmateriale beregnet til at opveje manglende erfaring hos dårligt stillede børn (f.eks. kulturel erfaring)
1.3
4TW For specialundervisning for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder
Bruges til materiale udarbejdet til differentieret undervisning og elever med specifikke indlæringsvanskeligheder, som f.eks. ordblindhed, talblindhed osv.
1.1
4TY For selvstudium 1.4

version detail