Thema Emnekategorier 1.4

Tidligere versioner af Thema er stadig tilgængelige 1.3 1.2.

Du kan bladre igennem Thema-emnehierarkiet eller søge et specifikt emne.

Se søgetips nedenfor.

Kode Tekst Add Mod ?
4 Kvalifikatorer: Uddannelse og uddannelsesniveauer
Brug ikke „4“ på de enkelte værker, men vælg kvalifikatorer fra sektion 4*, hvor det er hensigtsmæssigt
1.4
4T For specifikke pædagogiske formål
Her: kompendier
4TC Lærebøger, kursusmateriale
Use with: materials to indicate they are coursebooks or course material, usually aimed at the pupil or student. Use with: 4Z* codes as appropriate or other 4* Qualifiers to indicate level, e.g. primary, secondary, university, vocational
1.4
4TM Læsevejledninger og studievejledninger
Use for: supplementary material that can include notes or resumes of texts or subjects, that is meant to help a student study or revise a particular aspect of a subject or a specific work or to prepare for a specific exam or test and normally linked to and dependent on a specific curriculum
1.4
4TN For eksamen
Her: gamle eksamensopgaver, testeksamener, bøger for at forberede sig til eksamen
1.3 1.4
4TP Content and language integrated learning (CLIL)
Bruges for materiale til undervisning i et ikke-sprogfag på et fremmedsprog
1.3
4TQ For Intercultural bilingual education (IBE) 1.4
4TV For supplementary education programmes (compensatory / complementary education)
Bruges for undervisningsmateriale beregnet til at opveje manglende erfaring hos dårligt stillede børn (f.eks. kulturel erfaring)
1.3
4TW For specialundervisning for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder
Bruges til materiale udarbejdet til differentieret undervisning og elever med specifikke indlæringsvanskeligheder, som f.eks. ordblindhed, talblindhed osv.
1.1
4TY For selvstudium
Use for: materials suitable for independent learning or to learn a new skill or subject at home or supplementary autonomous material that complements formal education, including holiday or vacation learning material, but that is not dependent on classroom courses. Se også: 4CX For voksenuddannelse
1.4

version detail