Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
Y Knihy pro děti a dospívající & vzdělávací knihy
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YX Děti a mládež: Osobní & sociální otázky
Použijte kódy YX* samotné nebo s dalšími kódy Y* označující druh knihy; použijte s příslušným kódem YF* pro beletrii zabývající se těmito otázkami
1.3
YXA Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Tělo & zdraví 1.3
YXB Children’s / Teenage personal & social topics: LGBT
Use with: INTEREST Qualifiers 5PSG, 5PSL, 5PT as appropriate
1.3
YXC Children’s / Teenage personal & social topics: Gender identity
Use for: titles that deal with anything to do with gender for young people, for example what it means to be a girl or boy or questions about identity. Use with: other codes as appropriate to give more information. See also: YNMF Children’s / Teenage general interest: Girls & women, YNMH Children’s / Teenage general interest: Boys & men
1.3
YXD Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Sebeuvědomění & sebevědomí
Class here: self-discovery
1.3
YXE Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Emoce
Zde zařaďte: porozumění pocitům strachu, štěstí, solidarity, smutku, empatie, odcizení se, frustrace atd.
1.3
YXF Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Rodinné otázky
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXG Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: smrt & zármutek 1.3
YXH Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Vztahy (ne v rámci rodiny)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXJ Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Drogy & závislost 1.3
YXK Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Postižení & speciální potřeby 1.3
YXL Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: život s chorobou & dlouhodobá onemocnění
Use for: titles aimed either at young people who are suffering themselves or dealing with someone else suffering from one of these conditions
1.2 1.3
YXN Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Rasismus & mnohokulturnost 1.3
YXP Children’s / Teenage personal & social topics: Diversity / inclusivity
Use for: books that deal with these topics and stories with a particularly diverse cast of characters, or which illustrate inclusivity within the context of the story without necessarily being the subject of the story. Use with: YF* codes for stories and values from 5P* INTEREST Qualifiers if appropriate
1.3
YXQ Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Šikana, násilí, zneužívání & tlak vrstevníků 1.3
YXR Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: osobní bezpečnost
Zde zařaďte: jednání s cizinci, bezpečnost na silnici, bezpečnost doma atd.
1.1 1.3
YXS Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: útěky z domova
Class here: homelessness
1.1 1.3
YXT Osobní & sociální otázky týkající se dětí a mládeže: Záškoláctví & problémy se školou 1.3
YXV Osobní & sociální otázky týkající se mládeže: Rady ohledně profese & dalšího vzdělávání, odchod ze školy
Use for: titles about work, jobs, careers, professions aimed at a young audience but not educational. Zobrazit také: YPJV2 Educational: Business administration & office skills, YPWC9 Educational: Work experience / Careers
1.3
YXW Children’s / Teenage personal & social topics: First experiences & growing up 1.3
YXZ Děti a mládež: Sociální otázky

detail verze