Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
W Životní styl, koníčky & volný čas
Použijte kódy V pro populární pojednání určená běžným čtenářům; podle potřeby preferujte kódy ze sekce A, K, P, R, T ad. pro odborné & akademické práce
1.4
WN Příroda & svět přírody: obecný zájem
Použijte kódy WN* pouze pro populární práce; preferujte kódy ze sekce P, R, T ad. podle potřeby pro odborné & akademické práce
WNA Dinosauři & svět v prehistorii: obecný zájem
Zobrazit také RBX Paleontologie
WNC Divoká zvířata: obecný zájem
Zobrazit také PSV* Zoologie & vědy zabývající se živočichy a podřazené kategorie
WND Venkov, život na venkově: obecný zájem
WNF Hospodářská & pracovní zvířata: obecný zájem
Class here: titles about working or service dogs. Zobrazit také TVH Živočišná výroba
1.3
WNG Domácí zvířata & mazlíčci
WNH Zoologické zahrady & přírodní parky: obecný zájem
WNJ Národní parky & přírodní rezervace: obecný zájem
Use with: PLACE 1* Qualifiers, plus travel codes WT* for guidebooks to National (state, provincial, regional etc) parks as appropriate
1.3
WNP Stromy, divoké květiny & rostliny: obecný zájem
Zobrazit také PST* Botanika & vědy o rostlinách a podřazené kategorie, WMP Zahradničení: rostliny & pěstování: příručky
WNR Horniny, minerály & fosílie: obecný zájem
Zde zařaďte: práce o aspektech geologie určených pro širokou veřejnost, včetně příruček týkajících se drahokamů Použijte s kódy pro příslušný obor k označení daného subjektu. Zobrazit také PNV Chemie minerálů, krystalů & drahých kamenů, RBX Paleontologie, RBG* Geologie, geomorfologie & litosféra a podřazené kategorie
1.2
WNW Země: přírodní historie: obecný zájem
Zde zařaďte: populární práce o přírodní historii Země jako celku, fyzické prvky a systémy, stejně tak život na Zemi. Zde zařaďte: populární práce o sopkách, zemětřesení atd. Zobrazit také RB* Vědy o Zemi a podřazené kategorie, PSAF Ekologická věda, biosféra
WNX Astronomie & vesmír pro širokou veřejnost
Zde zařaďte: příručky o hvězdách a konstelacích, neodborné příručky k astronomii a vesmíru, včetně průzkumu vesmíru. Zobrazit také PG* Astronomie, vesmír & čas a podřazené kategorie, TTD Vědy o vesmíru

detail verze