Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
T Technika, inženýrství, zemědělství
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TN Stavební inženýrství, geodetické práce & výstavba
TNF Vodní stavitelství
Zde zařaďte: stavby přehrad, nádrží, přístavů atd.; také rekultivace půdy a vysoušení
TNFL Protipovodňová opatření

detail verze