Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
R Vědy o Zemi, geografie, životní prostředí, plánování
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Životní prostředí
Class here: Environmental science. Zobrazit také TQ* Environmentální věda, inženýrství & technika a technologie a podřazené kategorie
1.4
RNA Ekologické myšlení & ideologie
Zde zařaďte: ekocentrismus, technocentrismus, hlubinná ekologie, ekofeminismus atd. Zobrazit také JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNB Ekolog, ochránce životního prostředí & zelené organizace
Zobrazit také JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNC Aplikovaná ekologie
Použijte pro práce se širokým záběrem nebo s přístupem založeným na ‚otázkách‘. Zobrazit také PSAF Ekologická věda, biosféra
RND Environmentální politika & protokoly
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate. Zobrazit také KCVG Ekonomie životního prostředí
1.4
RNF Environmentální management
Použijte kód ze sekce RBK* nebo RGB* k označení konkrétních prostředí nebo biotopů
1.2
RNH Nakládání s odpady
Zde zařaďte: recyklace, biologická rozložitelnost. Zobrazit také TQSR Zpracování & zneškodňování odpadu
RNK Ochrana životního prostředí
RNP Znečištění & hrozby pro životní prostředí
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Zobrazit také TQK Omezování znečištění
1.4
RNQ Jaderná problematika
RNR Přírodní katastrofy
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc. Zobrazit také JBFF Sociální dopad katastrof
1.4
RNT Společenský dopad problémů životního prostředí
RNU Udržitelnost
Zobrazit také TBR Intermediární technologie, THV Alternativní & obnovitelné zdroje energie & technologie, VSZ Soběstačnost & ‚zelený‘ životní styl

detail verze