Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
R Vědy o Zemi, geografie, životní prostředí, plánování
RN Životní prostředí
RNA Ekologické myšlení & ideologie
Zde zařaďte: ekocentrismus, technocentrismus, hlubinná ekologie, ekofeminismus atd.
RNB Ekolog, ochránce životního prostředí & zelené organizace
RNC Aplikovaná ekologie
Použijte pro práce se širokým záběrem nebo s přístupem založeným na ‚otázkách‘. Zobrazit také: PSAF Ekologická věda, biosféra
RND Environmentální politika & protokoly
Zobrazit také: KCVG Ekonomie životního prostředí
RNF Environmentální management
Použijte kód ze sekce RBK* nebo RGB* k označení konkrétních prostředí nebo biotopů
1.2
RNH Nakládání s odpady
Zde zařaďte: recyklace, biologická rozložitelnost. Zobrazit také: TQSR Zpracování & zneškodňování odpadu
RNK Ochrana životního prostředí
RNP Znečištění & hrozby pro životní prostředí
Zobrazit také: TQK Omezování znečištění
RNQ Jaderná problematika
RNR Přírodní katastrofy
Zobrazit také: JBFF Sociální dopad katastrof
RNT Společenský dopad problémů životního prostředí
RNU Udržitelnost
Zobrazit také: TBR Intermediární technologie, THV Alternativní & obnovitelné zdroje energie & technologie, VSZ Soběstačnost & ‘zelený’ životní styl

detail verze