Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
R Vědy o Zemi, geografie, životní prostředí, plánování
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RG Geografie
Vedle kódů RG* zadejte podle potřeby také kvalifikátory MÍSTA
RGB Fyzikální geografie & topografie
Pro řeky, jezera atd. použijte RBKF. Zobrazit také RBG Geologie, geomorfologie & litosféra
1.3
RGC Lidská geografie
RGL Regionální geografie
Zobrazit také GTM Regionální studie
RGM Biogeografie
Zobrazit také PSAF Ekologická věda, biosféra, RN* Životní prostředí a podřazené kategorie
RGR Geografické objevy & průzkumy
Zobrazit také WTLP Expedice: popisy událostí určených pro širokou veřejnost
RGV Kartografie, tvorba map & odhady vývoje do budoucna
Use for: books about maps and mapping but not the maps themselves
1.4
RGW Geografické informační systémy & dálkový průzkum Země
Zde zařaďte: geomatika, kvantitativní a kvalitativní metody, geostatistika, prostorová analýza, GPS
1.2
RGX Referenční literatura o geografii

detail verze