Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
R Vědy o Zemi, geografie, životní prostředí, plánování
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Vědy o Zemi
Použijte kódy RB* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také RGB* Fyzikální geografie & topografie a podřazené kategorie, WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie
1.3
RBG Geologie, geomorfologie & litosféra
Zobrazit také PHVG Geofyzika, RGB Fyzikální geografie & topografie
1.2
RBGB Sedimentologie & pedologie
Zobrazit také PNC Chemie životního prostředí, TNCC Mechanika zemin & hornin, TVBP Pedologie & péče o půdu
1.2
RBGD Geomorfologie & geologické procesy na povrchu
Zde zařaďte: eroze, ukládání, glaciologie, fluviální a eolické procesy atd. Zobrazit také RGB Fyzikální geografie & topografie
1.2
RBGF Historická geologie
Zde zařaďte: desková tektonika, kontinentální drift
1.4
RBGG Petrologie, petrografie & mineralogie 1.2
RBGH Stratigrafie
RBGK Geochemie
Zobrazit také PNC Chemie životního prostředí, PNV Chemie minerálů, krystalů & drahých kamenů
RBGL Ekonomická geologie
Zde zařaďte: geologie: ropa & těžba

detail verze